Slide 1
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
НИНА ТРПКОВСКА

Посветени сме да ја слушнеме секоја уникатна приказна на нашите клиенти. Фокусирани сме на добивање резултати и обезбедување на правда.

Нашата идеологија вклучува разбирање дека сите луѓе, без разлика колку блиску или далеку до сиромаштијата се наоѓаат, мораат да имаат еднаков пристап до правдата.

Преку нашиот континуиран раст и развој се стремиме да останеме вашиот прв избор за пружање на правна помош каде и да се сте!

За Нина Трпковска

Адвокатска канцеларија Нина Трпковска нуди специјализирани, ефикасни и квалитетни правни услуги во повеќе правни области на брз, достапен и модерен начин, задржувајќи ги традиционалните вредности на лојалност, морал и интегритет во работењето.

 

IMG_4197

ОБЛАСТИ НА РАБОТА

Останати услуги

Контакт

Контактирајте не

Телефон:
+389 70 000 000


Email:
aknt@akntlaw.com
Локација:
 • ОДБРАНА ВО СИТЕ ФАЗИ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
 • ЗАСТАПУВАЊЕ НА ОШТЕТЕНИ/ЖРТВИ ВО СИТЕ ФАЗИ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
 • ЗАСТАПУВАЊЕ ВО СИТЕ ФАЗИ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА
 • ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
 • ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО КРИВИЧНИ ПОСТАПКИ
 •  ПАРНИЧНИ, ВОНПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТАПКИ
 • СЕМЕЈНИ СПОРОВИ
 • СОПСТВЕНИЧКИ СПОРОВИ И СПОРОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА
 • НАСЛЕДУВАЊЕ
 • ДОГОВОРИ
 • НАДОМЕСТ НА ШТЕТА
 • НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ
 • АВТОРСКИ И ДРУГИ СРОДНИ ПРАВА
 • ОСИГУРУВАЊЕ
 • ЕКОЛОШКО ПРАВО
 • ПРАВА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
 • ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТА
 • ЛЕГАЛИЗАЦИИ
 • ЗАСТАПУВАЊЕ ВО УПРАВНИ ПОСТАПКИ
 • ЗАСТАПУВАЊЕ ВО УПРАВНИ СПОРОВИ
 • ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 • ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
 • КОНЦЕСИЈА

 

 • ПОСТАПКИ ПРЕД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
  МАКЕДОНИЈА
 •  ДАНОЧНИ ПОСТАПКИ
 • СТЕЧАЈ
 • ЗАСТАПУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ПРЕД РАБОТОДАВЦИ, ВО УПРАВНА
  ПОСТАПКА, УПРАВНИ СПОРОВИ, ГРАЃАНСКИ ПОСТАПКИ, ПРЕКРШОЧНИ
  ПОСТАПКИ И КРИВИЧНИ ПОСТАПКИ
 • ЗАСТАПУВАЊЕВО ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДМЕТИ
 • ПРАВЕН СОВЕТНИК НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА
 • ОВЛАСТЕН ЗАСТАПНИК ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
  *ЗАШТИТЕ ГИ ВАШИТЕ ТРГОВСКИ МАРКИ, ПАТЕНТИ, ГЕОГРАФСКИ ОЗНАКИ, ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО И ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
 • ОВЛАСТЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ
 • СТРАТЕШКО ЗАСТАПУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
 • РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
 • БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
 • ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ПОСТАПКИ ЗА АЗИЛ
 • ПРАВЕН СОВЕТНИК НА СТАРТАП КОМПАНИИ
 • ОСНОВАЊЕ ПРОМЕНИ И ЗАТВАРАЊЕ НА КОМПАНИИ
 • ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 • АНТИ-КОРУПЦИЈА
 • СОСТАВ И РЕВИЗИЈА НА ДОГОВОРИ
 • СТАРТАПИ И ИНВЕСТИТОРИ
 • РАБОТНИ ДОЗВОЛИ ПРЕСТОЈ ЗА СТРАНЦИ
 • ПРАВЕН СКРИНИНГ И АНАЛИЗА ЗА КОМПАНИИ